Blogumda çəkdiyim fotoları, videoları, yazdığım və tərcümə etdiyim yazıları paylaşıram. Blogumla yanaşı www.Marifia.com saytında da yazdığım yazıları oxuya bilərsiniz.

Sonuncu yazılar

6/27/2017

Kamil Adgözəlli | Logo

Bir şirkət, qurum və s. də adın qoyulması nə qədər önəmlidirsə, loqonun olması da bir o qədər önəmlidir. İstədiyim qədər alınmasa da bloqumda, çəkdiyim fotolarda və s. də istifadə edəcəyim loqonu özüm Adobe İllustrator ilə hazırladım. Gələcəkdə bloqun genişləndirilməsi zamanı loqonun olması mütləqdir.

Loqo və bir neçə nümunə: behance.net/kamiladgozalli

5/13/2017

Cümə günü İçəri Şəhər

Son zamanlarda turistlərin bol olduğu İçəri Şəhər. Bu fotonu əslində bəzi testlər etmək üçün çəkmişdim, normal alındığı üçün 500PX-də və blogumda paylaşmaq qərarına gəldim. 
14.05.2017-də Cümə günü çəkmişəm.


5/03/2017

Corc Cordaqın "İmam Əli" adlı kitabı haqqında bir neçə cümlə


Corc Cordaq Xristian bir elm adamı və araşdırmaçı olaraq, "İmam Əli, insanlığın Ədalət səsi" adlı üstün kitabını yazmaqla, yalnız İslam dünyasında deyil bütün dünya səviyyəsində, düşüncə və mədəniyyət əhli insanlar arasında yüksək və diqqətə çarpan bir mövqe qazanmışdır.

Əlinin İsadan üstün olduğunu deməyə dinim, İsanın Əlidən üstün olduğunu qəbul etməyə isə vicdanım icazə vermir” deməklə Hz. Əliyə çox böyük sevgi bəslədiyini etiraf edən livanlı xristian şair, yazıçı və dramaturq Corc Cordağın “İmam Əli (ə) İnsan ədalətinin səsi” əsəri dünya müsəlmanları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Onun beş cilddən (Əli və insan hüquqları, Əli və Fransa inqilabı, Əli və Sokrat, Əli və yaşadığı mühit, Əli və ərəb etnosu) ibarət olan bu əsəri ingilis, fars, urdu və s. dillərə tərcümə edilmişdir.

Bir çox müsəlman alim və mütəfəkkirlərin bu kitabı oxuyub, araşdıraraq Cordaqın araşdırma üslubunu və şərh tərzini təqdir etmişlər. Kitabın oxucuları Hz. Əli (ə) 'ın əxlaqi fəzilətlərini və onun ümumbəşəri düşüncəsini bu kitab sayəsində daha yaxşı anlaya bilmişlər.

Ümumiyyətlə ya bilərəkdən ya da bilmədən bizlərin beyninə elə həkk olub ki, o dövrdə yaşayanların işi ancaq qılınc vurmaqdan, müharibə aparmaqdan və yaxud gecə-gündüz ibadət etməkdən ibarət olub.

Bu kitab İmam Əli (ə)'ın istər xəlifəlik istərsə də xəlifə olmadığı zamanlarda insan haqlarına, insanlığa necə dəyər verdiyini, xalqa neçə rəhbər olduğunu və imam dünyadan köçdükdən sonra dövlətin başına kimlərin keçdiyini, İmam Əli (ə)`ın həyata keçirdiyi ədalətin necə ortadan götürüldüyünü müəyyən qədər izah edir.

İstər müsəlman və ya başqa bir dinə mənsub insanlar bu kitab vasitəsilə Peyğəmbər (s)`dan sonraki İslam dövləti haqqında, İmam Əli (ə)`ın xəlifəliyi haqqında, İmam Əli (ə)`ın insani keyfiyyətləri haqqında məlumat əldə edə bilərlər.

Kitabı BU ünvandan sifariş verə bilərsiniz.

Mən də öz növbəmdə istərdim ki, bu kitabdan seçdiyim bəzi cümlələri sizin üçün paylaşım.

1. Tarix səhifələrində döyüş meydanında düşmənlərinə insan olduqlarına görə rəhm edən, hətta dostlarına da bunu tövsiyə edən şücaətli döyüşçüyə, düşmənlərin hiylə və kələk oxlarının hədəfinə çevrildiyi zaman əsgərlərinə “onlar döyüşə başlamadan siz başlamayın, Allahın yardımı ilə məğlub olsalar, təslim olanları qətlə yetirməyin, qaçanları təqib etməyin, yaralılara başqa bir yara vurmayın, əksinə, yardım göstərin, qadınları incitməyin” deyən islahatçıya rast gəlmisinizmi?

2. Əlinin gözəl xüsusiyyətlərindən biri də sonsuz dərəcə əliaçıq olmasıdır. Amma onun etdiyi hədiyyələr despot və diktatorların xalqın zəhmət və əzab-əziyyətləri hesabına toplanmış maldan verdikləri hədiyyələrdən fərqli olaraq, pak, sağlam məqsədlərə xidmət edən hədiyyələr olmuşdur. Onlar hədiyyəni səltənət və hökumətləri uğrunda qılınc çalmış yaxınlarına və havadarlarına vermişlər. Hətta bunu özlərinin səxavətli və əliaçıq olduqlarını göstərmək, camaatın diqqətini cəlb etmək, qanunsuz yeyintilərinin, oğurluqlarının, idarəçiliklərinin zəifliyinin və sairin üzərinə pərdə çəkmək üçün etmişlər. Əslində, hədiyyənin bu şəklinin rüşvətlə heç bir fərqi yoxdur. Tarixdən bizə məlum olan əksər səxavətli insanların, düzünə qalsa, əksəriyyəti bu cür olmuşdur. Amma Əli bütün ömrü boyu bircə dəfə də əlini belə bir işə bulaşdırmamışdır. Əlinin səxavəti onun bütün alicənablıqlarının əsasını təşkil edir. Bu xüsusiyyət Əlinin ruhu ilə yoğrulmuşdur. O, qızını beytülmaldan boyunbağı götürdüyü üçün məzəmmət edir, haqqı olmaya-olmaya beytülmaldan pay istədiyi üçün qardaşı Əqili özündən incik salır, rüşvətxoru, zəhmətsiz sərvətə sahib olmaq istəyənləri özündən uzaqlaşdırır. Tarixi mənbələrin əminliklə yazdığı bir xəbərə görə, Əli yəhudilərin Mədinədəki xurmalıqlarını suvarar, əlləri qabar bağlayana qədər çəkdiyi zəhmət müqabilində aldığı əməkhaqqını yoxsullara verər və ya həmin pulla qul azad edərmiş. Şöbi Əlini yaxşı tanıyan insanlara istinad edərək belə qeyd etmişdir: “O öz malından xalq yolunda xərcləyən ən səxavətli və əliaçıq insan olmuşdur”. Əgər düşmənlərin şahidliyi qəbul olunsaydı, Əlinin səxavətinin hər zaman onun üstün keyfiyyətlərini ört-basdır etməyə çalışan Müaviyə ibn Əbu Süfyan tərəfindən belə təriflənəcək həddə olduğunun şahidi olardıq.

Müaviyə belə demişdir: “Əgər Əlinin bir ev dolu xalis qızılı və bir ev dolu otu olsaydı, qızılı otdan qabaq bağışlayardı”.
3. Əli azadlığın çox geniş bir məna ifadə etdiyini insanlara başa salırdı, paralel olaraq məsuliyyət hissinin də məzmun çərçivəsini genişləndirirdi. Sözügedən vasitədən istifadə formasını Əlinin bir kəndin əhalisi ilə münasibətlərində çox aydın şəkildə görmək olar: “Bir kəndin əhalisi yararsız vəziyyətə düşmüş çayın məcrasını təmizləmək qərarına gəlir. Onlar Əlidən həmin kəndə baxan nümayəndəsinə kəndliləri bu işə məcbur etməsi ilə bağlı göstəriş verməsini istəyirlər. Əli nümayəndəsinə tapşırıq verir ki, onları bu işə məcbur etməsin. Onlara çayı təmizləmək əvəzində haqq verilsin, onlar qazanc əldə etsinlər”. Əlinin çayı təmizləmək üçün insanları məcbur etməməsi onların azadlıq hüquqlarının qorunması, haqq təyin etməsi isə onlarda məsuliyyət hissinin yaranması ilə nəticələnir. Əlbəttə, kəndin əhalisi bu zaman azad idi, onlar bu işi görmək və ya ondan imtina etməkdə ixtiyar sahibi idilər. Əlinin bu insanlıq hissini ondan on əsr sonra yaşamış dahi Fransa mütəfəkkiri Jan Jak Russo belə ifadə etmişdir: “İnsana inamımız və insanlığa olan sevgimiz bilgisi az olan bir kölədən düşüncəli və müdrik bir insan yaratmamız üçün xeyirxah təbiətimizdəki ən dərin duyğuları oyadır”.

4. Cəmiyyətin fərd, fərdin isə cəmiyyət üzərində haqları vardır. Cəmiyyət üzvləri bir-birlərini tamamlayan vahid bir bədən kimidir. Gördüyü iş müqabilində hər bir fərd əməkhaqqı almalıdır: “Allah həyatı insanlar arasında bölüşdürmüşdür”. Heç kəs başqasının əməkhaqqısını mənimsəyə bilməz. Amma cəmiyyət işləmək imkanı olmayan fərdlərin ehtiyaclarını ödəməlidir. Hamını əhatə edən ədalət onlara da şamil olmalıdır. Bu, minnət deyil, fərdin cəmiyyət üzərindəki haqqıdır, yaxşılıq deyil, vacib vəzifədir. Əlbəttə, bu haqqın bərpası dövlət və onun nümayəndələrinin vəzifələrinə daxildir. İmam Əli buyurmuşdur: “Cəmiyyətin bu hissəsinin ədalətə digərlərindən daha çox ehtiyacı vardır. İşləmək gücündə olmayan yetim uşaqlar və qocalar himayə altına alınmalıdır”. Əli bu sosial qanununun adını “sosial sığorta” adlandırmasa da, sözügedən sosial zərurətin kəşfində Qərbin minlərlə mütəfəkkir və alimini qabaqlamayıbmı?

5. İnsan ədalətinin simvolu İmam Əli ibn Əbu Talibə doğru çirkli əllər uzandıqdan sonra bəşəri və ictimai faciələr meydana çıxdı, ərəb tarixinin lövhəsində həkk oldu və bunun əsasında Şərqdə bir dövlət yarandı. 
... İnsanlar İmam Əliyə qarşı necə hiylə işlətdilər? Çirkli əllər ona doğru necə uzandı? SON

Qeyd:
Yazıda Corc Cordaqın kitabı ilə yanaşı, Qanun.az saytındaki bəzi materiallardan istifadə edilmişdir.

3/31/2017

Green Screen texnologiyası nədir ?


Indiki dövrdə xüsusilə kino sektorunda, reklamlarda, xəbər proqramlarında və kliplərdə tez-tez rast gəldiyimiz Green Screen texnologiyası yaşıl və ya mavi arxa fon ilə iki fərqli görünüşü birləşdirmək üçün istifadə edilir. Bu şəkildə təhlükəli səhnələr, yüksək miqdarda xərc tələb edən səhnələr və çəkilməsi qeyri-mümkün olan elmi fantastika filmlərinin asan şəkildə çəkilməsi mümkün olur. Bu texnologiya eyni zamanda Chromakey (kilid rəng), Greenbox, Bluescreen, Bluebox ya da Colorkeying olaraq da adlandırılır. İlk olaraq 1940-ci ildə Larry Butler tərəfindən çəkilmiş olan The Thief of Bagdad (Bağdad Oğrusu) filmində istifadə edilmişdir və bu texnika sayəsində film Oscar mükafatına layiq görülmüşdür.

Necə istifadə edilir?

Indiki dövrdə Green Screen texnologiyasının istifadə edilmədiyi çəkiliş sahəsi demək olar ki, yoxdur. Çoxu film və serialların səhnələrində həm xərc həm də zaman baxımından qənaət etmək məqsədi ilə bu texnologiyadan geniş istifadə edilir. İstifadəsi isə bu cürdür:

Səhnələr düz yaşıl ya da mavi rəngli fonda çəkilir və sonra xüsusi kompüter proqramları sayəsində bu fon silinərək səhnədə istifadə ediləcək olan arxa plan və effektlər montajlanır. Düşünülənin əksinə çox detal və diqqət tələb edən bir texnologiyadır. İşıqların və bucaqların düzgün ayarlanamadığı vəziyyətlərdə Green Screen pis və narahatlıq verici bir nəticə verə bilər. Bu cür vəziyyətlərdə səhnənin təkrar çəkilməsi qaçınılmaz bir vəziyyətdir.

Foto:1 (A set for The Spiderwick Chronicles (2008))

Niyə Yaşıldır?

Green Screen texnologiyasında yaşıl rəng fon istifadə edilə bildiyi kimi eyni zamanda mavi rəng fon istifadə edilərək də həyata keçirilə bilər (Bluescreen). Bunun səbəbi mavi və yaşılın bədən rənglərinə ən uzaq rənglər olmasıdır. Bədən rəngində olmayan rənglər rəqəmsal mühitdə daha bir-birindən daha asan ayrılır.

Yaşılın mavidən daha çox üstünlük edilməsindəki əsas səbəb isə yaşılın maviyə görə ton və kontrast baxımından daha effektiv bir rəng olmasıdır. Lakin səhnədə istifadə olunan kostyum və obyektlər də bu vəziyyətdə təsirlidir deyə bilərik. Məsələn yaşıl arxa fonda yaşıl rəng geyinən bir aktyorun olması rəqəmsal mühitdə ayırd edilə bilmədiyi üçün paltarının də montajlanmasına yol açır. Nəticə olaraq paltar görünməz olur. Bu səbəblə arxa fonda mavi istifadə olunmasına üstünlük verilir.

Açıq hava çəkilişlərində isə yaşıl rəng fon istifadə edilməyə diqqət edilir çünki səmanın mavi rəng olması eyni şəkildə montajda çətinliyə yol aça bilməkdədir. Bu səbəblə rəng seçimləri Green Screen texnologiyası üçün böyük bir əhəmiyyət daşıyır.


3/25/2017

Hootsuite ilə Sosial Şəbəkələri Tək Bir Yerdən İdarə Edin!

Twitter, Facebook kimi sosial şəbəkələri vahid bir mərkəzdən izləyib idarə etmək üçünən yaxşı vasitələrdən biri heç şübhəsiz HootSuite`dir. 

Birdən çox sosial şəbəkəni eyni anda istifadə etməyə çalışırsınızsa, zamanın gerisində qalmamaq üçün böyük bir səy göstərirsiniz deməkdir. İdeal həll yolu isə, tək bir sosial şəbəkə istifadə etmək ola bilər ancaq, bunu etmək istəmirsinizsə, sosial hesablarınızı bir yerdə toplayan bu xidmətdən istifadə edə bilərsiniz.

Hootsuite, qüsursuz olmasa da, bu vəzifənin öhdəsindən gələn ən yaxşı variantlardan bir hesab etmək olar. Daha çox internet reklam agentlikləri tərəfindən istifadə edilən Hootsuite, sosial hesablarınızı bir yerdə toplayıb, sosial şəbəkə hesablarınızı tək bir nöqtədən idarə etməyinizə imkan verir. Hootsuite`den yalnız reklam agentlikləri deyil, normal istifadəçilər də istifadə edə bilərlər. Əlbəttə, HootSuite`nin bəzi məhdudiyyətləri də var.

Məsələn, Facebook, üçüncü tərəf tətbiqlərin informasiya axınını göstərməsinə imkan vermir. Bu səbəbdən Hootsuite üzərindən Facebook xəbər lentinizi görə bilmirsiniz, bunu Facebook saytından etməyiniz lazımdır. Eyni mövzu Instagram üçün də keçərlidir. Ancaq Hootsuite, Facebook Səhifələrini idarə edə və Instagram paylaşımlarınızı planlaşdırmağınıza icazə verir. HootSuite, Twitter, Google+Linkedin`i də izləməyinizə imkan tanıyır.

Hootsuite`də ödənişsiz bir hesab açaraq üç fərqli sosial şəbəkə hesabınıza əlavə edə bilərsiniz. Bu sizə çox vaxt yetəcəkdir ancaq sosial şəbəkələri aktiv istifadə edirsinizsə, ayda 10 dollar ödəyib Pro hesabına keçə bilərsiniz. Pro hesabında, hesabınıza 50 şəbəkə əlavə edə, birdən çox TwitterFacebook səhifəsini idarə edə bilərsiniz. Whatsapp, Pinterest Snapchat isə dəstəklənmir.

3/12/2017

1.56 Gb-lıq foto

Bu fotonu 2014-cü ilin sentyabr ayında, bulvarın AzNeft dairəsinə tərəf düşən hissəsi istiqamətindən çəkmişəm. Təxmini iki saata ərsəyə gələn bu foto, 70 fotonun birləşməsindən ibarətdir və həcmi 1.56 GB-dir. Fotonu üç dəfəyə çəkmişəm. Əvvəlcə hava, sonra orta hissə və aşağı hissə. Daha sonra onları birləşdirmişəm. Orijinal foto üçün keçid
Canon EOS 600D 
18mm
/ƒ/3.5
/1/800s
/ISO 100
Panorama by KAmil ADGOZALLI on 500px.com

3/07/2017

Afrikanın qarnını doyurmayan sərvəti


Daim məni ən çox üzən məsələlərdən biri də dünyanın bir çox ölkələrində, xüsusilə Afrikada günahsız insanların aclıqdan, susuzluqdan, müharibələrdən və s. səbəblərdən bilərək qətl edilməsidir.

Müstəmləkəçilər
Ona görə bilərəkdən deyirəm ki, başını bütün ölkələrin işlərinə soxan böyük dövlətlər istəsələr ən qısa zamanda aclığı aradan qaldırarlar. Ancaq etmək istəmirlər. Çünki bu onlara sərf etmir. Əgər onlar bunu etsələr onda gərək Afrikadaki qızıldan, neftdən, almazdan və daha bir çox sərvətlərdən uzaq düşsünlər.

Çoxu Afrika ölkəsinin sərhədləri, müstəmləkəçi dövlətlər tərəfindən bir-birləri arasında həyasızcasına bölüşdürülüb. Bu vəziyyət, Afrikada illərlə davam edən daxili qarşıdurmalar və sərhəd müharibələrinə səbəb olub, bu da Afrikadakı aclığı və səfaləti artırmışdır.

Dünyanın bir çox bölgəsində yemək bolluğundan irəli gələn köklüklə mübarizə aparılarkən, insanlar daim pəhrizlərlə zəifləməyə çalışarkən, digər tərəfdən, dünyanın o biri tərəfində, Afrikada, təxminən 14 milyon insan aclıqdan ölmə təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb.

Ölümlə üz-üzə qalan milyonlarla insan
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (IOM), Cənubi Sudan, Somali, Yəmən Nigeriyanın şimal-şərqində 20 milyon insanın qarşı-qarşıya olduğu aclıq böhranına həll olması üçün beynəlxalq ictimaiyyəti hərəkətə keçməyə çağırıb.

Dünya Ərzaq Proqramı da bu dörd ölkədə indidən aclıq baş verdiyini və 20 milyon insanın aclıqdan ölüm təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya olduğunu bildirmişdi.

UNICEF `dən Anthony Lake "Bir milyondan artıq uşaq üçün vaxt tükənir. Hələ də bir çox həyat xilas edə bilərik. Ağır yetərsiz qidalanma və yaxınlaşan aclıq böyük ölçüdə insan əli ilə yaradılmış bir vəziyyətdir. Ortaq insani dəyərlərimiz daha tez hərəkətə keçməyimizi tələb edir. Afrikada 2011-də baş verən aclığın təkrarlanması riskini gözə ala bilmərik" deyib.

IOM Sözçüsü Joel Millman, Cənubi Sudanda 20 Fevralda qarşıdurma və qeyri-sabitlik üzündən qıtlıq elan edildiyini, 100 min nəfərin həyatının təhlükə altında olduğunu bildirib və Somalidə də humanitar vəziyyətin getdikcə pisləşdiyini deyib.

1 Yanvar - 26 Fevral arasında Somalidə 138 min insanın yerlərindən dindərgin salındığını, çox sayda insanın yemək tapmaq üçün Efiopiya sərhədinə doğru yönəldiyi bildirilir.

Yəmən daxilində də 17,1 milyon insanın ərzaq sıxıntısı və böhranlarla boğuşduğunu qeyd edən Millman, Yəmənin bəzi bölgələrində qıtlıqla mübarizə aparıldığına da diqqət çəkib.

Mən belə düşünürəm ki, əgər qısa zamanda bir tədbir görülməsə, milyonlarla insan həyatını itirə bilər.


Ört-basdır cəhdləri
Bir şeyidə vurğulamaq istəyirəm ki, son zamanlarda Afrikada aclıq yalanı adı altında insanları inandırmağa çalışırlar ki, orda aclıq olsaydı Somali dünyada əhali artımına görə 16-cı yerdə olmazdı, orda bu olmazdı, o olmazdı və s. İnanın mənə bu hamısı Afrikanı talayan ölkələrin insanların beyninə doldurmağa çalışdığı bir şeydir. Onlar istəyir ki, kimsə onlara deməsin ki, siz onları ac qoymusunuz, siz onların sərvətini talayıb onları ölümlə üz-üzə qoymusunuz.

O qədər deyiləsi, yazılası sözlər var ki, insanın ömrü yetməz hamısını bir anda izah edə bilsin. Məqsədyönlü şəkildə yaradılmış Terror təşkilatları, başqa ölkələrə öz məqsədləri üçün, heç bir tutarlı əsas gətirmədən hücum etmiş istər xristian istərsə də "müsəlman" ölkələri, hər gün statistikalar hazırlayan, ölən uşaqları sayan beynəlxaql təşkilatlar, hər il milyardlarla dollar xərclənilmiş hara getdiyi və nəyə xərcləndiyi bilinməyən sözdə xeyiryyəçiliklər və s. hamısı insanları aldadıb qətl etməkdən və özlərinin varlanmağa çalışmasından başqa bir şey deyildir.

2/26/2017

Xocalı haqqında bir neçə cümləVideo materiallara və fotoşəkillərə baxmadan belə, Xocalıda baş verənləri düşündükdə, düşmənin nə qədər vəhşi olduğunu və heç zaman bağışlanmayacığını inanmağa yetir.

Qaldı ki, erməni xalqının düşmənimiz olmadığını və ya nə zamansa bağışlanacağını zənn etmək.

Hər bir Azərbaycanlı kimi mən də vətənimə, xalqıma, ümumən günahsız insanların qətl edilməsinə razı olmağım mümkün deyil.

Kimlərsə məni öz insanlarımızı tənqid etməkdə günahlandırsa da mən hər zaman deyirəm ki, bayramlarda qiymət qaldıran, münasibətlərdə xeyir axtaran, ən adi zamanlarda belə fürsətdən istifadə edib xeyir güdməyə çalışan, qərib ölkələrdə bir-birlərinə düşmən kəsilən xalq bu kimi şeyləri bir kənara qoyub, birlik və unutqan olmadığını, vətənini hər hansı bir xeyirdən ötrü satmayacağını göstərməlidir.

Bu yazıda nə tarixi araşdırma nə də hansısa şablon sözləri yazmaq istədim. Sadəcə düşündüklərimi yazdım. Ümid edirəm ki, bundan sonra gələcəyimiz necə olacaq yox, necə çətinliklərdən keçdiyimizə baxıb şükür edərik.

Allah Xocalı şəhidlərinə və bütün günahsız, vətən uğrunda dünyasını dəyişən şəhidlərimizə rəhmət etsin.

Fotonun müəllifi: Kərim Abbasov

QEYD: Blogdaki materiallardan istifadə zamanı, bloga istinad və keçid linkinin yerləşdirilməsi vacibdir. Blogda istifadə olunan fotolar ya rəsmi ya da Stok saytlardan alınmadır. Əgər sizə aid hər hansı bir foto və ya başqa nə iləsə rastlaşsanız, KamilAdgozalli@gmail.com ünvanına yazın və problemi həmən aradan qaldıraq.

2/25/2017

Windows 10'un GodMode rejimini aktivləşdirmək.


Novbəti yazını, Windows 10 istifadəçilərinin işini asanlaşdıracaq GodMode haqqında yazmaq qərarına gəldim. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, rejimlərin adını sizlər üçün daha asan olsun deyə İngilis dilində yazacam.

GodMode ilə Control Panel`də mövcud olan bütün variantları eyni nöqtədə birləşdirmək mümkündür. 

Microsoft`a məxsus Windows 7`nin çıxması ilə birlikdə hər yeni Windows versiyasına əlavə etdiyi GodMode kimi tanınan gizli bir xüsusiyyəti var. Bu xüsusiyyətin imkanları, adı kimi hər şeyə imkan yaratmasa da olduqca maraqlı nəticələr əldə etməyimizi təmin edir.

GodMode rejimi, bir sözlə var olan bütün Control Panel variantlarının tək qovluqda toplanmasına verilən addır. Bu qovluq sayəsində kompüteriniz üçün mövcud olan bütün mühüm parametrlərə tək bir nöqtədən çata bilərsiniz.

GodMode qovluğunu yaratmaq isə olduqca sadədir. Etməniz gərəkən isə sadəcə yeni bir qovluq yaradıb GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} olaraq adlandırmaqdır.
GodMode qovluğunu adlandırma

Yaratdığınız qovluğu bu şəkildə adlandırdıqdan sonra GodMode faylını görə bilərsiniz. (Nümunə fotoda)
GodMode İcon

Yaradılan faylın işarəsinin görünüşü, Control Panelin işarəsi ilə eyni olacaqdır. Faylı açıb, var olan bütün Control Panel variantlarını görə bilərsiniz.
GodMode Görünüş

Alternativ Godmode variantları
Rəsmi olaraq var olmayan bu xüsusiyyət, bir müddətdir internet geniş yayıldığı üçün, Microsoft bu gizli variantlarını ümumi istifadəyə vermək qərar verib. Aşağıda Godmode Control Panel bənzəri qovluqlar yarada biləcəyiniz xüsusiyyətləri görə bilərsiniz.
 •  Default Programs.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
 • Power Plan.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
 • Taskbar Options.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
 • This computer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
 • ID information.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
 • Windows Firewall.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
 • Network.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
 • Download Program from Network.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
 • Wireless.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}
 • Remote Desktop.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
 • Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
QEYD: Blogdaki materiallardan istifadə zamanı, bloga istinad və keçid linkinin yerləşdirilməsi vacibdir. Blogda istifadə olunan fotolar ya rəsmi ya da Stok saytlardan alınmadır. Əgər sizə aid hər hansı bir foto və ya başqa nə iləsə rastlaşsanız, KamilAdgozalli@gmail.com ünvanına yazın və problemi həmən aradan qaldıraq.

2/09/2017

Mobil mühitdəki ən yaxşı 6 ofis tətbiqi


Həm iş, həm də digər yerlərdə ən çox istifadə etdiyimiz vasitələrdən olan ofis proqramları, uzun zamandır planşet və ağıllı telefonlar üzərindən də istifadə edilməsi mümkündür. Bu yazıda mobil dünyanın ən yaxşı 6 ofis tətbiqini bir yerə topladıq.

Google Docs

Mobil platformaların ən müvəffəqiyyətli ofis tətbiqlərindən olan Google Docs, yalnız mobil cihazlarda deyil Google Drive sayəsində brauzer üzərindən də istifadə edə biləcəyiniz müvəffəqiyyətli bir vasitədir. Təxminən 180 MB ölçülərində olan Google Docs, axtarış sistemi nəhənginin tək ofis tətbiqi deyil. Googlenin Sheets, Google SlidesGoogle PDF Viewer kimi başqa ofis tətbiqlərinə sahib olduğunu da ifadə edək. Google Docs tətbiqini Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.


Polaris Office

Google Microsoft kimi nəhəngləri saymazsaq mobil dünyanın ən çox sevilən ofis tətbiqlərindən olan Polaris Office, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP, ODTPDF formatlarını dəstəkləyir. Həm ödənişli, həm də ödənişsiz istifadə variantları təqdim edən Polaris Office, Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.


Microsoft Word

Ofis tətbiqlərinin atalarından olan Microsoft Word, mobil platformalara addım atmasıyla birlikdə sənəd düzənləmək istəyən istifadəçilərin işini olduqca asanlaşdırdı. Siyahımızın ən böyük tətbiqi olan Microsoft Word, təxminən 480 MB ölçülərindədir. Son olaraq Microsoftun digər ofis tətbiqləri olan Excel PowerPoint'i də mobil cihazlarda istifadə edə bildiyinizi xatırladaq. Microsoft Word tətbiqini Android üçün buradan, Windows Phone üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.


OfficeSuite + PDF Editor

Həm ofis sənədlərinizi təşkil edə biləcəyiniz, həm də PDF fayllarınızı aça biləcəyiniz bir tətbiq olan OfficeSuite + PDF Editor, xüsusilə Android əməliyyat sisteminin ən məşhur ofis tətbiqlərindəndir. 68 dil seçimi təqdim edən OfficeSuite tətbiqini Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.


WPS Office

MicrosoftGoogle-un həm ofis həm də bulud tətbiqləriylə uyumlu bir şəkildə çalışan WPS Office, OfficeSuite'də də olduğu kimi PDF dəstəyinə sahibdir. Tətbiq içərisindəki sənədlərinizi şifrələmə imkanı da təqdim edən WPS Office tətbiqini Android üçün buradan, IOS üçün buradan yükləyə bilərsiniz.


Quip

Mobil cihazların xaricində Mac Windows platformalarında da çalışan Quip, standart bir ofis tətbiqi olmasının yanında not tətbiqi olaraq da işləyə bilir. Təxminən 50 MB ölçülərində olan Quip tətbiqini Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.

QEYD: Blogdaki materiallardan istifadə zamanı, bloga istinad və keçid linkinin yerləşdirilməsi vacibdir. Blogda istifadə olunan fotolar ya rəsmi ya da Stok saytlardan alınmadır. Əgər sizə aid hər hansı bir foto və ya başqa nə iləsə rastlaşsanız,KamilAdgozalli@gmail.com ünvanına yazın və problemi həmən aradan qaldıraq.

2/07/2017

Kodlaşdırma öyrədən 5 ən yaxşı mobil tətbiq


İndiki vaxtda hər yaşdan insanın proqramlaşdırma dillərini müəyyən bir yerə qədər öyrənib, kod yazabilməsi mobil tətbiqlər sayəsində olduqca asanlaşıb. Gündəlik həyatımızın ən əhəmiyyətli parçalarından biri halına çevrilən mobil tətbiqlər, HTML, CSS, Javascript, PythonJava kimi əhəmiyyətli proqramlaşdırma dillərini öyrənmək üçün faydalı bir vasitəyə çevrilib.

Kodlaşdırma öyrənmək üçün istifadə edilə biləcək ən yaxşı 5 mobil tətbiqi sizi üçün bir yerə topladıq.

Encode: Learn to Code
Encode: Learn to Code

Kod öyrənməyə yeni başlayacaqlar üçün siyahımızın ən yaxşı alternativlərindən olan Encode, qısa dərslər sayəsində proqramlaşdırma öyrətməyi vəd edir. Proqramlaşdırma dili olaraq JavaScript seçən Encode, xüsusilə internet əlaqəsi gərəkdirməməsilə rəqiblərinin qabaqlayır. Encode tətbiqini Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.

Lightbot : Code Hour
Lightbot : Code Hour

Xüsusilə uşaqlar üçün ən müvəffəqiyyətli kod öyrənmə tətbiqlərindən biri olan Lightbot: Code Hour, oyunlar sayəsində proqramlaşdırma öyrədir. İçərisindəki puzzle oyunları sayəsində proqramlaşdırmanı əyləncəli bir hala gətirən Lightbot, pulsuz versiyasında 28, ödənişli versiyasında isə 50 puzzle özündə cəmləyir. Lightbot: Code Hour tətbiqini Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.

Udacity – Learn Programming


Siyahımızdakı ən əhatəli kod öyrənmə tətbiqi olan Udacity - Learn Programming, təxminən 3 milyonluq geniş bir kütlə tərəfindən istifadə edilir. HTML, CSS, Javascript, Python Java kimi əhəmiyyətli proqramlaşdırma dillərini öyrənmək imkan təmin edən Udacity tətbiqini, Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.

Khan Academy
Khan Academy

Khan Academy, yalnız kod və proqramlaşdırma deyil, bir çox sahədə pulsuz təhsil təqdim edən maraqlı bir tətbiq. Videolu dərslər sayəsində müəyyən bir mövzunu öyrənmək imkan təmin edən Khan Academy, kod öyrənmədən tutmuş riyaziyyat, fizika və kimya kimi ağılınıza gələ biləcək bir çox mövzu haqqında videolara sahibdir. Khan Academy tətbiqini Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.

Udemy
Udemy

Khan Academy kimi bir çox fərqli sahədə videolu dərslərə sahib olan Udemy, təxminən 13 milyon adam tərəfindən istifadə edilir. Khan Academydə fərqli olaraq mövzuları daha dərindən işləyən Udemy, Java, Swift, Python, Ruby on Rails JavaScript kimi proqramlaşdırma dilləri haqqında video məzmunları təqdim edir. Udemy tətbiqini Android üçün buradan, IOS üçün isə buradan yükləyə bilərsiniz.

QEYD: Blogdaki materiallardan istifadə zamanı, bloga istinad və keçid linkinin yerləşdirilməsi vacibdir. Blogda istifadə olunan fotolar ya rəsmi ya da Stok saytlardan alınmadır. Əgər sizə aid hər hansı bir foto və ya başqa nə iləsə rastlaşsanız, KamilAdgozalli@gmail.com ünvanına yazın və problemi həmən aradan qaldıraq.

2/06/2017

Ikinci dünya müharibəsi zamanı oğurlanmış çox qiymətli sənət əsərləri

Ikinci dünya müharibəsi zamanında birçox məşhur sənət əsəri yoxa çıxdı və ya sənət əsərlərinin oğurluğu ilə məşğul olan dəstələr tərəfindən oğurlandı.
Yoxa çıxan əsərlər arasında Van Gogh`dan Degas`a qədər birçox dünyaca məşhur rəssamın da əsərləri vardı.

Xoşbəxtlikdən yoxa çıxan əsərləri çoxu Fine Arts, MonumentsArchives proqramı (MFAA) çərçivəsində tapıldı və təhvil verildi. Amma o əsərlərdən hələ də bir neçə önəmli əsərin əksik olduğu bildirilir. İkinci dünya müharibəsi zamanı yoxa çıxmış bir neçə əsəri sizin üçün bir yerə topladıq.

1. Raphael, Portrait of a Young Man, 1513/14

2. Vincent van Gogh, Painter on His Way to Work, 1888

3. Gustave Courbet, The Stone Breakers, 1849

4. Gustav Klimt, Philosophy, 1899-1907

5. Andreas Schlüter: The Amber Room, 18th Century

6. Gustav Klimt, Portrait of Trude Steiner, 1900

7. Rembrandt van Rijn, An Angel with Titus’ Features

8. Canaletto, Piazza Santa Margherita

9. Edgar Degas, Five Dancing Women

Facebook Səhifəm

Google+ Badge

Önə çıxarılan yazı

Corc Cordaqın "İmam Əli" adlı kitabı haqqında bir neçə cümlə

Corc Cordaq Xristian bir elm adamı və araşdırmaçı olaraq, "İmam Əli, insanlığın Ədalət səsi" adlı üstün kitabını yazmaqla, yaln...

Abunə ol